Certyfikat dla WSPÓLNEGO

Certyfikat dla WSPÓLNEGO

15 grudnia w Poznaniu odbyła się kolejna gala wręczenia certyfikatów ” Zakup prospołeczny “. Wyróżniona została również nasza Spółdzielnia.

Otrzymanie tego certyfikatu było dla nas niezwykle ważne. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej wyróżnia jednostki spośród ekonomii społecznej, które w swojej działalności wyjątkowo dbają o jakość swoich usług, jak również produktów. Głównym celem przyznania tego znaku jest umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług oraz produktów o najlepszej jakości z niepowtarzalną dbałością o wykorzystanie ludzkiego potencjału.

 

pro_zakup

Tym znakiem oznaczone są produkty oraz usługi. 

W tej edycji wyróżnionych zostało siedem podmiotów ekonomii społecznej: Dobrą Spółdzielnię Socjalną, Spółdzielnię Socjalną Aktywni, Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Stół”, Spółdzielnię Socjalną Tuderos, Spółdzielnię Socjalną Marten, Diakonijną Spółkę Zatrudnienia oraz Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Sukces”. 

Osobą reprezentującą Spółdzielnie socjalną “Wspólny Sukces” była jej prezes Ewa Roman, wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, a także przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łukaszczyk.

Gości przywitała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandra Kowalska. Następnie Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz Mika przedstawił historię powstania Znaku oraz jego cel. Pokazał, jak idea prospołecznych zakupów obejmuje kolejne regiony w Polsce.

Do głosu również przystąpili przedstawiciele wyróżnionych podmiotów, dzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, a także dobrym wspierającym słowem.  Prezes Ewa Roman w swoim wystąpieniu zaakcentowała, iż ideą spółdzielni jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne, dając w ten sposób szansę na aktywizację zawodową i realne zaistnienie na rynku pracy.

Uroku całej uroczystości dodał występ kwartetu smyczkowego „Novi String Quartet”.

 

certy

 

WSPÓLNEGO i uroczego dnia  🙂