O nas

Spółdzielnia Socjalna “Wspólny Sukces” została założona przez jednostki samorządu terytorialnego : Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki. Inicjatorką powstania Spółdzielni Socjalnej była Irena Wojewódzka – Kucz – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. To u niej rozpoczęły się pierwsze rozmowy, na temat powstania i struktury spółdzielni.

Prezeską “Wspólnego Sukcesu” jest Ewa Roman. Wpis do KRS-u spółdzielnia uzyskała 27 grudnia 2013 roku. Z chwilą rejestracji rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia jej działalności. Uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej przed podjęciem pracy w spółdzielni zostali przeszkoleni z zakresu BHP i uzyskali zdolność do pracy.

Główną ideą Spółdzielni Socjalnej “Wspólny Sukces” jest zatrudnienia osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne. W ten sposób chcemy dać szansę osobom niepełnosprawnym na aktywizację zawodową i realne zaistnienie na rynku pracy. Spółdzielnia jest stale wspierana poprzez zlecanie wykonania publicznych usług. Pamiętajmy, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i niepełnosprawne trzeba wspierać nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

Cięcie konektorków przez dziewczyny

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej, pomimo swoich codziennych zmagań ze zdrowiem, w pracy dają z siebie naprawdę wiele. Obserwując ich pracę można zauważyć dokładność, zaangażowanie, a nawet i zadowolenie. Każdy pracownik stara się wykonać przydzielone mu zadanie najlepiej jak potrafi. Oni wierzą w to, że praca w Spółdzielni “Wspólny Sukces” jest dla nich szansą doskonalenia się i możliwością rozwoju nowych perspektyw. Spółdzielnię Socjalną tworzy zgrany i zadowolony zespół, który wierzy, że dzięki wspólnej pracy można osiągnąć wszystko.

Wiele osób nas pyta jak działamy? Czy dostajemy dofinansowania? Czy jesteśmy wspierani finansowo przez naszych założycieli? Jak to wszystko w ogóle wygląda?

Ciężka praca! Zaangażowanie! Spółdzielczość! Wytrwałość! Dokładność! Upór!

Cechy te pomagają nam pozyskiwać klientów, ułatwiają nam prace z naszym biznesowym partnerem oraz zachęcają wielu klientów do powrotu i ponownego skorzystania z naszych usług.

Dla zapewnienia korzystnych warunków funkcjonowania naszej spółdzielni niezwykle istotne było i jest wsparcie oraz zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w pierwszym etapie naszej działalności kluczowe było dla nas otrzymywanie zleceń od Gminy Wągrowiec, Powiatu Wągrowieckiego, jak również Miasta Wągrowiec.
Współpraca z samorządami terytorialnymi zapewniła nam pewnego rodzaju stabilność finansową wynikającą ze stałości zleceń. Nie spoczęliśmy na laurach i biernym oczekiwaniu na zlecenia od naszych założycieli. Sami działaliśmy, aby udowodnić, że rzetelnie i uczciwie wykonamy pracę.

Wkładamy mnóstwo serca, siły i zaangażowania, aby prowadzić ten nasz WSPÓLNY SUKCES.