Spółdzielnia

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces”została założona przez Jednostki Samorządu Terytorialnego : Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki. Inicjatorką powstania Spółdzielni Socjalnej była Pani Irena Wojewódzka – Kucz – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. To u niej rozpoczęły się pierwsze rozmowy, które mówiły o jakimkolwiek zaistnieniu Spółdzielni. Prezeską spółdzielni jest Ewa Roman. Wpis do KRS-u spółdzielnia uzyskała 27 grudnia 2013 roku. Z chwilą rejestracji Spółdzielni Socjalnej rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia jej działalności. Uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej przed podjęciem pracy w Spółdzielni zostali przeszkoleni z zakresu BHP i uzyskali zdolność do pracy. Spółdzielnia w swojej ofercie posiada między innymi pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz drobne prace remontowe. Współpracujemy również z firmą El – Cab z Bolechowa. Jest to nasz stały partner w biznesie. Praca dla nich polega na przygotowywaniu półproduktów do dalszej produkcji.

Główną ideą Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” jest zatrudnienia osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne. W ten sposób chcemy dać szansę osobą niepełnosprawnym na aktywizację zawodową i realne zaistnienie na rynku pracy. Spółdzielnia jest stale wspierana poprzez zlecanie wykonania publicznych usług. Pamiętajmy, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i niepełnosprawne trzeba wspierać nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *