Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa to termin, który pojawił się w nawiązaniu do programu “Za życiem” wprowadzonego od 2017 roku w związku z Ustawą dot. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” , a także na podstawie Uchwały w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin ” Za życiem”.

Opieka wytchnieniowa pozwala zapewnić, aby członkowie rodzin / opiekunowie nie wypalali się i w dalszym ciągu sprawowali opiekę domową. Pośrednio, wsparcie organizacji i finansowanie opieki wytchnieniowej  może przełożyć się na oszczędności dla państwa, gdyż osoba niesamodzielna czy zależna nie korzysta z systemu opieki całodobowej, lecz zajmują się nią członkowie rodziny czy opiekunowie (jest to niezwykle istotne wobec zmian społecznych i demograficznych sprawiających, że możliwości sprawowania opieki przez rodzinę maleją a zapotrzebowanie na opiekę całodobową wzrasta.

Opieka wytchnieniowa jest to rodzaj wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków. W tym czasie może załatwić swoje sprawy, jak również skorzystać z wsparcia w zakresie poradnictwa  lub nauki dotyczącej pielęgnacji czy rehabilitacji.

Co zatem warto wiedzieć?

 1. Opieka w wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej.
 2. Jest to czasowa usługa opiekuńcza. Polega na zastąpieniu opiekuna faktycznego, który w związku z załatwieniem spraw życia codziennego czy przez zdarzenie losowe nie jest w stanie zająć się bliską osobą.
 3.  Usługa opieki wytchnieniowej skierowana do osoby niepełnosprawnej polega na pomocy w: poruszaniu się i przemieszczaniu, pielęgnacji, zapewnieniu przygotowania i podania posiłków, higieny osobistej  i kontroli czynności fizjologicznych, czystości w miejscu przebywania, wspólnym spędzaniu czasu. Oczywiście wszystko w zależności od potrzeb.
 4. Opieka wytchnieniowa może być realizowana poprzez zapewnienie usług w:

  • dziennych ośrodkach wsparcia,
  • placówkach całodobowych,
  • jednostkach systemu oświaty,
  • ośrodkach urlopowych,
  • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
  • poprzez pomoc w miejscu zamieszkani.